Ποδηλατικές Διαδρομές

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Απόσταση: 21.7

Υψόμετρο: 942