Ποδηλατικές Διαδρομές

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Απόσταση: 17.1

Υψόμετρο: 852