Ποδηλατικές Διαδρομές

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Απόσταση: 38.3

Υψόμετρο: 1796