Ποδηλατικές Διαδρομές

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Απόσταση: 24.1

Υψόμετρο: 703