Ποδηλατικές Διαδρομές

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΚ/ΚΗΣ

Απόσταση: 17.7

Υψόμετρο: 758