Χρώματα
Τιμή: 289 €
ΛΙΣΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα: Holographic, Chameleon
Μέγεθος: 44, 46, 53, 57
Πλαίσιο: Aluminium 6061, Road Comfort Geometry